2011 - Plakat - DAS GLAS WASSER, Modelle: (lnr) Klaus Einsele, Daniela Mayer, Barbara Schmitt, Anja Rajch, Peter Schrank, Foto: Woifi Gschwendtner, Bild: Alexander Schoenhoff

2011 – Plakat – DAS GLAS WASSER, Modelle: (lnr) Klaus Einsele, Daniela Mayer, Barbara Schmitt, Anja Rajch, Peter Schrank, Foto: Woifi Gschwendtner, Bild: Alexander Schoenhoff